Konferanseprogram 10.-12. desember 2018

Store deler av programmet vil bli livstreamet. Klikk på de røde linkene nedenfor i programmet for å bli med.

Mandag 10. des

16:00 Fremmøte. Kaffe. Fredriksten hotell
16:15 17:00 Innledning, Velkommen
Orientering om 1718-nettverket og Fredriksten festning
Lillian Nyborg, direktør Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Dag Strømsæther, kommandant Fredriksten festning
17:00 17:30 Key note speaker: Den store nordiske krig i et historisk perspektiv Øystein Rian

Session: Aktørene

17:45 18:15 Från Ystad till Fredrikshald, Karl XII och Norge Jan Lindegren
18:30 19:00 Frederik IV og Store nordiske krig M Bregnsbo
20:00 Felles middag (etter ønske) Fredriksten hotell

Tirsdag 11. des

Session: Krigen – sjømakten, slaget, festningen

8:30 9:10 Sjømakt i Den store nordiske krig Dan H Andersen
9:10 9:50 Matros Daniel Trosner og tjenesten i den dansk-Norske flåte H C Bjerg
9:50 10:10 Pause
10:10 11:00 Karl XIIs nederlag i Ryssland: strategi, operationer och taktik Gunnar Åselius
11:00 11:40 Borgen under belägring, Fredriksten 1716 og 1718 Leif Törnquist
11:40 12:30 Lunsj

Session: Skuddet

12:30 13:00 Skuddet i løpegraven, Karl XIIs død Magne Rannestad
13:00 14:30 Karl XIIs fotspor, omvisning, vandring Magne Rannestad/Dag Strømsæther
13:00 Avgang fra hotellet
13:15 Ved løpegravene, kongens felthytte, vurdering av terreng osv
14:30 17:15 Gruppedelte aktiviteter
Omvisning utstilling Det store fallet Halden historiske Samlinger
Omvisning Indre festning Magne Rannestad/Dag Strømsæther
Teaterforestilling Elskede bror, ved Cecilie Jørstad Nedre Magasin
17:15 17:30 Historisk lyd/lysspill Indre festning
17:30 18:30 Kongens død, anskueliggjøring av teoriene (ute) Magne Rannestad og Fredriksten Artillerie Compagnie
20:00 Felles middag Kongshallene

Onsdag 12. des

Session: Menneskene

8:30 9:10 Rekruttering og utskrivning i Danmark-Norge og Sverige Ole Gjeruldsen
9:10 9:50 Uppsnappade brev 1718 Peter Ullgren
9:50 10:10 Pause
10:10 10:50 Spolert og ruinert. Skadene for sivilbefolkningen i Haldens omegn under Den store nordiske krig James Ronald Archer
10:50 11:30 Flyktningar under Stora nordiska kriget Johanna Aminoff-Winberg
11:30 12:30 Lunsj
12:30 13:10 Karl XII – mannen och arvet Lars Ericsson Wolke
13:10 13:40 Lansering av antologi Perspektiver på Den store nordiske krig 1700-1721, 300 år etter Carl XIIs fall, lagd på initiativ av 1718-nettverket og redigert og utgitt av Forsvarsmuseet  

Knut Arstad

13:40 14:00 Oppsummering

Moderator

Bodil Andersson, etnolog. Koordinator nettverket 1718-krigen, menneskene, skuddet. Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Konferensen får økonomisk støtte fra:

Clara Lachmanns fond för den skandinaviska samkänslan

Fredriksten festnings venner

Kommandantskapet Fredriksten

Østfoldmuseene

Foreleserne

Øystein Rian, professor emeritus, Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er politisk historie i tidlig moderne tid med særlig vekt på dansk-norsk historie 1500-1814. Har blant annet gitt ut Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821 (1980), Aschehougs Norgeshistorie, bd. 5 (1995), Danmark-Norge 1380-1814, bd. 2 (1997), Maktens historie i dansketiden (2003), For Norge, kjempers fødeland (2007), Sensuren i Danmark-Norge 1536-1814 (2014) og Telemarks historie, bd. 1 (2014).

Jan Lindegren, disputerade på avhandlingen Utskrivning och utsugning – produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–1640 vid Uppsala universitet 1980. Han blev professor där 1995. Han är ledamot av Gustaf Adolfs Akademien.

Michael Bregnsbo, er en dansk historiker. Han er lektor på Syddansk Universitet og har især beskæftiget sig med dansk og europæisk historie i perioden 1500-1900. Han har desuden forfattet flere historiske fagbøger.

Dan H Andersen, Ph.d., freelance forfatter og historiker. Har skrevet om dansk-norsk skibsfart i Middelhavet i 1750-1807, Skandinavien og de nordafrikanske korsarer, nazisme og konspirationsteorier, samt biografier om Peter Wessel Tordenskiold og Marie Grubbe. Arbejder på et værk om Store Nordiske Krig.

Hans Christian Bjerg, dansk marinehistoriker. Overarkivar i Rigsarkivet, København (1981-2002) og chef for Forsvarets Arkiver. Orlogshistoriker for det danske sjøforsvar 1974-2017. Har undervist ved den danske sjøkrigsskole 1975-2017 i søkrigshistorie. Redaktør af Tidsskrift for Søvæsen siden 2002. Har skrevet og udgivet bøger om historie og marinhistorie bl.a. Dansk Orlogshistorie 1510-2010, 2010. Seneste udgivelse (sammen med Tor Jørgen Melien): For Kongen og Flåten. Matros Trosners Dagbok 1710-1714, bd. 1-2, Bergen 2017.

Gunnar Åselius, är en svensk historiker och professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han invaldes 1998 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och 2003 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han är därtill ledamot av Östersjöstiftelsen och sekreterare i Svenska militärhistoriska kommissionen. Han har forskat om den sovjetiska marinen och utgett ett flertal böcker.

Leif Törnquist, fd överste, fd överintendent och chef för Statens Försvarshistoriska Museer, Fil.kand., ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Svenska Militärhistoriska kommissionen. Publicerat flera arbeten främst inom ämnena vexillologi och fortifikation.

Dag Strømsæther, oberst, pens. Kommandant Fredriksten festning.

Magne Rannestad, tidligere offiser, daglig leder Fredriksten festnings venner og påtroppende kommandant Fredriksten festning.

Ole Henrik Gjeruldsen, er historiker og forfatter og har skrevet boken Cort Adeler. Sjømann og krigshelt fra 1600-tallet (2018) og doktoravhandlingen Den norske hæren 1660-79 – utskrivning og organisering (2013). Videre har han skrevet Hæren og eneveldet i Norge 1660-1675 (2000) og Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704 (2002) og flere artikler om 1600- og 1700-tallshistorie i bøker og tidsskrifter.

Peter Ullgren, författare och docent i historia vid Lunds universitet.

James Ronald Archer, etnolog, arkivar og forsker ved Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Johanna Aminoff-Winberg, disputerade 2007 vid Åbo Akademi på avhandlingen På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. Riddarhusgenealog på Finlands Riddarhus sedan 1999.

Lars Ericson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan, Stockholm och docent i historia vid Åbo akademi. Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. Han har publicerat c:a 35 böcker, bl.a. Sjöslag och rysshärjningar. Kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 (2012). Han utkom senast med Lasse-Maja. Stortjuven som blev författare och legend samt Saarbataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga 1934-35 (båda 2017).