VELKOMMEN TIL 1718.NO

1718 Krigen, menneskene, skuddet er et samarbeid mellom svenske og norske institusjoner som forteller om sluttfasen av den store nordiske krig. Etter mange års krig på kontinentet kom også krigen til de svensknorske grensetraktene.

Krigens innvirkning på sivilbefolkningen var omfattende og samfunnet ble nesten helt militarisert. Gjennom utstillinger, foredrag, gjenskaping av trefninger og annen formidling, vil vi i de kommende åra fortelle om denne tida.

Den store nordiske krig pågikk i perioden 1700 – 1721. Sverige var en aktiv part i krigen i hele perioden fra landet ble i angrepet i 1700. Danmark-Norge ble, etter en kort krig i 1700, for alvor involvert i perioden 1709-20. I etterkant av disse krigsåra opplevde mange europeiske land ei brytningstid fra eneveldig styresett fram mot et gryende demokrati.

Capitain Alf Prytz i Skånska Utskrifnings Regementet till Foth og Fendrick Daniel Bäcklund i Kongliga Bohus-Elfborghs Regemente på plass i Holmedal i Värmland mars måned 2016. Offisersuniformene er ”yngre karolinsk modell”, det betyr at de er fra cirka 1704, Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Capitain Alf Prytz i Skånska Utskrifnings Regementet till Foth og Fendrick Daniel Bäcklund i Kongliga Bohus-Elfborghs Regemente på plass i Holmedal i Värmland mars måned 2016. Offisersuniformene er ”yngre karolinsk modell”, det betyr at de er fra cirka 1704, Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.