VÄLKOMMEN TILL 1718.SE

1718—Kriget, människorna, skottet är ett samarbete mellan svenska och norska institutioner som berättar om slutfasen av detta krig då krigshandlingarna nådde det svensk-norska gränsområdet.

Krigets inverkan på civilbefolkningen var omfattande i en tid av envälden med militariserade samhällen. Genom utställningar, föredrag, återskapande av historiska händelser och annan förmedling berättar vi om denna tidsperiod.

Sverige, under ledning av kung Karl XII, var en aktiv part i kriget från det att landet angreps år 1700. Danmark-Norge var inblandat i kriget en kort tid år 1700 och deltog på allvar i kriget allvar åren 1709—1720.  I efterverkningarna av det stora nordiska kriget inleddes vägen mot mer demokratiska styresskick inleddes.

Capitain Alf Prytz i Skånska Utskrifnings Regementet till Foth och Fendrick Daniel Bäcklund i Kongliga Bohus-Elfborghs Regemente på plats i Holmedal i Värmland mars 2016. Officersuniformerna är av den yngre karolinska modellen, vilket innebär att de är från cirka 1704, Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Capitain Alf Prytz i Skånska Utskrifnings Regementet till Foth och Fendrick Daniel Bäcklund i Kongliga Bohus-Elfborghs Regemente på plats i Holmedal i Värmland mars 2016. Officersuniformerna är av den yngre karolinska modellen, vilket innebär att de är från cirka 1704, Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

[fbcomments]