OM PROJEKTET

OM PROJEKTET

1718 – kriget människorna skottet är ett samarbete mellan svenska och norska institutioner som berättar om slutfasen av det stora nordiska kriget. Denna hemsida är en del av detta arbete.

Sidan kommer att växa under de kommande åren. Den ska berätta om hur det stora nordiska kriget såg ut och hur det påverkade människorna i Sverige och Norge.

Hör om 1718 – kriget människorna skottet i NRK-programmet Museum.

Parter

Armémuseum, Bohusläns museum, Forsvarets museer, Jamtli, Karolinska förbundet, Fredriksten festning og Østfoldmuseene.

Redaktionskommitté

Aron Erstorp, Armémuseum, Christina Toreld, Bohusläns museum, Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene (teknisk utvecling), Mads Berg, Forsvarsmuseet, og Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger (koordinator).

Kontakt

Skicka oss e-post eller ring +47 94786769 (Bodil Andersson, Østfoldmuseene).