VILL DU BIDRA?

De berättelser om platser och händelser under det stora nordiska kriget i trakterna mellan Sverige och Norge som publiceras på 1718.se bygger på samarbete från många parter.
Vill du också bidra? Du är varmt välkommen. Ladda ner filen här intill så får du en instruktion om de informationer sidans redaktionskommitté behöver för att kunna använda ditt material.
Skicka ditt bidrag till oss på e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

På den sten som idag kallas Kungastenen i skansenområdet i Ed ska Karl XII ha suttit . Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
På den sten som idag kallas Kungastenen i skansenområdet i Ed ska Karl XII ha suttit . Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger