Armfeldts likkiste på Øver-Jervan

Armfeldts likkiste på Øver-Jervan

Kan det virkelig stemme at likkista som general Carl Gustav Armfeldt hadde med seg i 1718, fortsatt befinner seg på stabburet på Øver-Jervan?

Av: Frode Lindgjerdet, Rustkammeret Trondheim

På Stabburet på gården Øver-Jervan ved Jonsvatnet er det oppbevart en kiste med følgende tekst gravert inn på en metallplate:

«Etter opplysninger fra kaptein Reidar Korstad, Stjørdal 1984, har vi fått denne beretning: En militær musiker, Olav Øverkil, hadde i sine unge år truffet en eldre hæroffiser som hadde denne historien om kista til Armfeldt og at den skulle finnes på en gård ved Jonsvatnet. Hærførere brukte den gang å ha med seg svøp og kiste. Armfeldt’s forsyningstræn, som lå her hadde med seg kista. De ble overrasket av en norsk stridspatrulje. Svenskene flyktet og satte den igjen. Det går også sagn om at to svenske soldater skulle ha blitt skutt på Storsveekra, og det er sannsynlig at det hører med til denne historien.»

Kista er sekskantet, noe som var vanlig på likkister på 1700-tallet. I 2011 gjorde dendrokronolog Terje Thun fra NTNU Vitenskapsmuseet et forsøk på å datere kisten. Men treet har trolig vokst høyt over havet for ringene er så tette at det var umulig å få noen sikker datering. Han kunne også konstatere at den er lagd av furu, ikke eik som mange lokalhistorikere har hevdet. Trolig er det kjerneved av malmfuru som med årene har mørknet så mye at det ligner på eik, både i farge og hardhet. Forbi gården går det også en gammel ferdselsåre fra Hommelvik mot Trondheim som også karolinerne kan ha benyttet.

Var kisten på Øver-Jervan ved Jonsvatnet tenkt som likkiste for general Armfeldt som sagnet sier? Analyser har ikke klart å få den datert. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet
Var kisten på Øver-Jervan ved Jonsvatnet tenkt som likkiste for general Armfeldt som sagnet sier? Analyser har ikke klart å få den datert. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Kilder

Frode Lindgjerdet: Armfeldts tog i Trøndelag 1718-1719. I: Militærhistorie 3/2012.

John E. Gaustad: General Armfeldts likkiste. I: Gauldalsminne 1994, s. 85-86