Kristina Jonsson

Monumentet i Vallan.

KAROLINERMONUMENTET I VALLAN

I byn Vallan norr om Ånn i Jämtland finns ett karolinermonument rest över de hundratals män ur hären som ska [...]
Sylarnaområdet

SÖDRA ENBÅGEN

I området kring den södra krökningen av ån Enan, alldeles vid riksgränsen, utspelade sig fruktansvärda scener under karolinernas återtåg över [...]
Kavelbroar byggs

SKALSTUGAN

En dryg halvmil från gränsen mot Norge uppfördes en skans vid Skalstugan 1718. Gården Skalstugan var den sista utposten i [...]
Träkorset vid Ranglan/Enan

MINNEN VID RANGLAN/ENAN

I området där åarna Ranglan och Enan möts slog karolinerna läger under den svåra marschen hem. Många blev kvar där, [...]
Näskotts kyrka

MINNESMÄRKE VID NÄSKOTTS KYRKA

Vid Näskotts kyrka i Jämtland finns ett minnesmärke över tre namngivna karolinska officerare varav endast en deltog i Armfeldts tåg. [...]
Långå skans

Långå skans

Långå skans i Härjedalen ingick i planeringen av invasionen av Trondheim. Den låg längs en av de tänkbara vägarna mot [...]
På väg mot Jerpe skans

Jerpe skans med minnesmonument

Jerpe skans i Järpen, omkring tre mil öster om Duveds skans som var härens utgångspunkt, hade en viktig funktion i [...]