Balsameringen av Karl XII

Balsameringen av Karl XII

«Sedan jag öppnat högstsalig Hans Kungl Maj:t Carl XII:s lekamen och uttagit alla inre delar, vilka alla voro rätt friska och sunda, blevo de med varmt salt vatten väl sköljda och renade. Därefter lades de i ett kärl, fyllt med gott franskt brännevin, vilket i tvenne dagar förnyades varannan timma.” (Melchior Neumann, fältskär)
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum

På kvällen den 13 december marscherade likföljet med Karl XII:s döda kropp in genom Norrtull. Processionen tog sikte på Uddevallas förnämsta bostad som låg där Kungsgatan och Trädgårdsgatan idag korsar varandra. Här bodde vice borgmästare Börge Nilsson Bagge, Uddevallas rikaste man, med sin hustru Margareta Hansdotter. Husets största rum hade ställts i ordning för att ta emot kungens kvarlevor.

Det var fältskär Melchior Neumann som ansvarade för balsameringen. Han var en skicklig kirurg och hade varit Karl XII:s läkare under kriget. Nu var det hans jobb att se till att kroppen inte ruttnade innan Karl XII skulle ligga på lit de parade och visas upp i Stockholm. Neumann använde samma balsameringsteknik egyptierna. Han plockade ut inälvorna och behandlade kroppen med franskt brännvin, oljor och kryddor. Balsameringen kunde inte påbörjas med en gång utan först på juldagens kväll eftersom leveransen från Göteborg med de totalt 23 kg kryddor och oljor som krävdes dröjde. Apoteket Kronans innehavare Christina Kolthoff krävde betalt i riktiga pengar och inte de nödmynt kungens män ville ge henne. Det tog ungefär sju år innan kungahuset till sist betalade räkningen på 455 daler silvermynt till apoteket.

Efter tre dagar var balsameringen klar och Karl XII skulle kläs i svepning. Det var en kvinnlig uppgift, ett hedersuppdrag som sköttes av hovmarskalk von Dübens hustru Sara Törne med dotter, ombudsrådets Cronhielms hustru friherrinnan Charlotta Sparre med två döttrar, ombudsrådet Ludvig Fahlströms hustru Kristina Elisabeth Ranck med två döttrar och grevinnan Charlotta Christina Piper gift med översten för Bohusläns regemente Ture Gabriel Bielke. Kvinnorna klädde kungen i vita skjortor och knälånga vita linnestrumpor. Innan de slutligen svepte in kroppen band de för säkerhets skull ihop kungens ben för att hindra honom från att gå igen. Det var inte säkert att Karl XII:s kraft gick ur honom trots att han var död, han hade ju inte fått avsluta det han påbörjat. Om kungen tänkt spöka så skulle det gå att springa ifrån honom då han endast skulle kunna hoppa fram med sina hopbundna ben.

Två veckor efter det den döde kungen anlänt Uddevalla gick likföljet ut genom Östertull. Den balsamerade kroppen färdades i sin kista i en specialbyggd vagn dragen av fyra hästar. 280 personer, ett hundratal vagnar och ytterligare 464 hästar tågade genom Västergötland, över Tiveden, norr om Hjälmaren och Mälaren för att sedan nå Stockholm 26 dagar senare.
Veta mer:

Karl XII:s balsamering och fältriksdagen i Uddevalla. Ann-Marie Brockman. Ur: 1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018

Wilhelm Djurberg. Om regementsfältskären Melchior Neumann och Karl XII:s blessyrer. Karolinska förbundets årsbok I – II 1912-1913, en översättning från latinet i Balsamatione  Regius Caroly XII, ur Neumanns egenhändiga ant. Uppsala Universitetsbibliotek