Bjerkebekk, Aremark

Bjerkebekk, Aremark

Mer enn 4 000 svenske soldater under ledelse av general Mörner krysset grensen inn i Norge den 10. mars 1716. To dager tidligere hadde kong Karl 12. krysset grensen ved Rømskog med 3 000 soldater. Sammen skulle de ta Christiania (Oslo) og Akershus festning så raskt som mulig.

Av: Dag Strømsæther

De svenske troppene hadde rykket fra Vänersborg forbi Västra Ed og videre langs Stora Le og fram til grensen ved Holmegil og Bjerkebekk i Aremark.

General Mörner skulle ikke angripe festningene Fredriksten eller Fredrikstad. En annen svensk styrke under ledelse av generallöjtnant Aschenberg skulle passe på festningene og sikre de svenske forbindelsene tilbake til Sverige.

De norske styrkene ved Bjerkebekk og videre innover var trukket tilbake. General Mörner kunne raskt rykke nordover uten å møte motstand. Allerede etter syv dager var han med troppen sin ved Moss.

Klikk på bildene for å få lest bildetekstene.

De svenske troppene kom sannsynligvis ned i Bjerkebekk ved Kasetjernet når general Mörner gikk inn i Norge. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
De svenske troppene kom sannsynligvis ned i Bjerkebekk ved Kasetjernet når general Mörner gikk inn i Norge. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger