Blixts kanon

Blixts kanon

Någon gång på 1920-talet var skogsarbetaren Gustaf Blixt ute på jobb i skogarna vid Häggsjön. Där fick han syn på en övervuxen kanon.

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Det finns många berättelser om människor som har sett saker i skogar och sjöar, saker som sedan aldrig har kunnat återfinnas och som gäckar fantasin. En av dessa är historier är den om Blixts kanon. Skogsarbetaren Gustaf Blixt var ute och högg träd i skogarna väster om Häggsjön en dag på 1920-talet, och när han satte sig ned för att vila en stund föll hans blick på en konstig, snett lutande, svart stubbe. Han blev nyfiken och gick fram till den, och när han lade handen på den kände han att den inte alls var av trä utan kallt stål. Det var helt enkelt en kanon som stack upp ur marken, till största delen täckt och fylld med jord. Det var bara ungefär tre decimeter av den som stack upp ur marken, det såg till och med ut som att den kanske var medvetet nedgrävd.

Blixt var inte från bygden, men han berättade om fyndet 1945 för författaren Torsten Boberg som tillsammans med Erik Maijström precis hade skrivit en bok om karolinerna (”Tretusen man kvar på fjället”). Han blev eld och lågor, och det blev starten på ett långt sökande som fortfarande pågår. Metodiska avsökningar har gjorts av militärer från Östersund och även av privatpersoner, men utan resultat. Att hitta en nedgrävd/nedsjunken kanon i en skog är lite som att leta en nål i en höstack…

Om historien är sann eller inte kan vi inte veta, men det är inte omöjligt att en kanon kan ha blivit kvar i skogarna vid Häggsjön. Två kilometer sydöst om sjön, vid Häggån som förbinder Häggsjön med sjön Västernoren, låg Häggå skans. Den byggdes år 1700 men hade redan tagits ur bruk vid tiden för karolinernas fälttåg 1718. En väg löpte dock förbi skansen under 1700-talet, och den gick vidare mot Skalstugan via Medstugan. Transporter till Skalstugan kan mycket väl ha gått via denna väg, om man ville undvika älvövergångar.

Bild ovan: Var det verkligen en kvarglömd kanon Blixt såg i skogen? Teckning av Alf Lannerbäck.

Läs mer

Cronholm, Sven. Blixts kanon. Fältjägaren nr 39, s. 133–138. 1968.

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

Om Häggå skans i Riksantikvarieämbetets Fornsök