Blockaden av Strömstad 1717

Blockaden av Strömstad 1717

Norske sjökaptenen Tordenskiold besegrade svenskarna vid Dynekilen 1716. 1717 var han tillbaka i farvattnen vid Strömstad för att blockera de svenska sjötransporterna.

Av: Bo Magnusson, Strömstad

Efter ett misslyckat anfall på Strömstad 8 juli 1717 drog sig Tordenskiold tillbaka till Makö för reparationer av fartygen.

Den 29 juli var han tillbaka och inledde en blockad av Strömstad som vid denna tid var av stor betydelse för svenska armén som en plats för lagring av förnödenheter och ammunition. Tordenskiold sände in två galärer på Tångeflo för att stänga den inre farleden till Strömstad. Han upprättade också en skytteställning på land.

Svenskt motangrepp

Generalmajor Giertta beslutade i samråd med generalguvernör Mörner och överstelöjtnant Clausen att de skulle driva bort de angripande fartygen och förstöra batteriet på land. För att göra detta förde de i tysthet fram kanoner, fyra trepundiga, två sexpundiga och två haubitsar till stranden på Bjelfveröd.

På morgonen 15 augusti öppnades eld mot de danska galärerna. Full kalabalik utbröt när en granat slog ned på kommenderande fartyget, galären Frederieus Quartus. Den antände en eld ombord. Elden släcktes med svårighet. Angreppet och branden fick de dansknorska fartygen att dra sig tillbaka i all hast, så hastigt att tälten och annan utrustning i landbatteriet blev kvarlämnat. I och med detta var farleden åter öppen så att den instängda svenska transportflottan kunde avsegla mot Uddevalla och Göteborg.

Läs mer

Berg, Wilhelm. Bohusläns historia II.
Bergenstråhle, C. G. A. Kungl. Västerbottens Regementes krigshistoria.
Lagermark, J. A. Striderna vid vestkusten 1717 o 1718.
Söderbom, Anton. Strömstads Historia. 1902.
Wikipedia om anfallet.

Lär mer om Peter Wessel Tordenskiold på 1718 och i Wikipedia. och