Bohusläns museum

Bohusläns museum

Hur påverkade stora nordiska kriget människorna i Bohuslän? Möt de personliga livsödena i Bohusläns museums utställning ”Röster från kriget – Livet i skuggan av Karl XII”.

Vid Bäveåns kaj i Uddevalla ligger Bohusläns museum. Museet är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud. Föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar ger dig många anledningar till återbesök. För de leksugna finns Lekrummet där du kan gå ombord på Bohusläns mest ”svängda” ångare. Museet har en omfattande verksamhet runt om i Bohuslän. Det kan vara arkeologiska undersökningar både i hav och på land, byggnadsvård och dokumentationer av olika kulturmiljöer. Resultaten presenteras bland annat i rapporter, böcker, webbsidor, föredrag och utställningar. Vill du veta mer om Bohusläns historia kan du besöka museets arkiv och bibliotek och ta del av historiska artiklar som finns på museets webbplats. Du kan också digitalt utforska delar av våra samlingar som föremål, fotografier, film och konst via webbplatsen DigitaltMuseum.

 

Under 2018 visar Bohusläns museum Röster från kriget – Livet i skuggan av Karl XII. Med utgångspunkt i Uddevalla berättar utställningen om hur slutskedet av det stora nordiska kriget påverkade människor i Bohuslän. Här får du följa fem livsöden i skuggan av Karl XII:s krig; soldatdottern Hedvig Larsdotter, regementschefen Margareta von Ascheberg, båtsman/kaparen Mårten Bengtsson, båtsman/kapare, hattmakerskan Catharina Nordström och ryttmästaren Giovanni Battista Pinello. Personerna berättar om vardagen vid sidan av kriget. Om mat, hygien och kläder, könsroller, mångfald i ledet och om hur människor från olika klasser påverkades av att vara mitt i en krigsmakt. Du får även veta mer om hur bilden av Karl XII har förändrats under historien och lyssna till de myter och sägner som hör honom till. Utställningen pågår till och med den 4 november 2018.
Veta mer:
1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018