Bunnefjorden – Marsj over isen

Bunnefjorden – Marsj over isen

Karl 12. forente seg med general Mörners tropper som kom opp fra Moss. Den 20. mars 1716 tok Karl 12. inn på prestegården i Ås. Dagen etter startet marsjen på den islagte fjorden mot Christiania.

Av: Forsvarsmuseet

Den 21. mars tok den svenske hæren seg ned til Nesset, innerst i Bunnefjorden. Der marsjerte den på isen nordover, omtrent 8 000 mann. Senere samme dag fikk fortroppene et glimt av Akershus festning og Christiania by.

Akershus festning åpner ild

På Akershus festning var de norske strykene klar over svenskehærens fremmarsj. Da de svenske styrkene var innen rekkevidde for kanonene på Akershus startet beskytningen. Dette tvang de svenske styrkene til å trekke vestover og i ly av øyene i den islagte fjorden. De nådde land først ved Bygdøy, halvøyen vest for Christiania.

Christiania sett fra Hovedøya
"Kristiania fra hovedøen" malt av Jac Coning i 1698. Foto: Worm-Petersen, Severin / Norsk Teknisk Museum