Categories: Myt

Myt

Dalslandseken

Formellt kallas den Dalslandseken, men i folkmun är trädet intill landsvägen strax norr om det lilla samhället Rådanefors känd som [...]

Karl XIIs bolle

I skattkammaren på Livrustkammaren i Stockholm finns en vacker ölbolle från Klevmarken i Dalsland. Detta dryckeskärl sägs ha använts av [...]

Karl XII och vaggan

Var Karl XII far till barnet han vaggade på gården Klevmarken sommaren 1716? Att han var det är en av [...]
Karl XII-stugan i Holmedal

Holmedal

I Holmedal nära gränsen inspekterade vårvintern 1716 Karl XII sina trupper innan marschen mot gränsen gick mot sin sista etapp. [...]
Karl Xll minnesten

Östervallskog

Kung Karl XII hade med sig mer än 3 000 man när han 26 februari (6 mars enligt norsk kalender) 1716 [...]