Categories: Personer

Personer

Strömstad torg

Gudstjänster och bestraffningar på staden torg Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad museum Torget var [...]

Strömstad gamla kyrka

En kyrka med kanonhål i väggarna som knappast dög till stall Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf [...]

Borgmästare Kamps hus

Kungligt högkvarter och besök av pirater hos borgmästare Kamp. Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad [...]

Karls port, Strömstad

Entrén till det befästa Strömstad gick genom Karls port. På Karlsgatan bodde soldater och hertigar. Av: Christina Toreld, Bohusläns museum [...]

Hiertas batteri

Ovanför dagens Lokstallarna ligger resterna av Hiertas batteri. Strömstads överbefälhavare, generalmajor Johan Hierta, gav namn åt platsen. Av: Christina Toreld, [...]