Categories: Slag

Slag

Blockaden av Strömstad 1717

Norske sjökaptenen Tordenskiold besegrade svenskarna vid Dynekilen 1716. 1717 var han tillbaka i farvattnen vid Strömstad för att blockera de [...]
Ringeriksbygden med Norderhov kirke og prestegård skildret av C.A. Lorentzen 1790-åra. Maleriet tilhører Nasjonalmuseet for kunst.

Kampen på Norderhov

Karl 12.s forsøk til  storm på Akershus festning våren 1716 hadde mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt [...]
29. mai 2016 var det 300 årsmarkering for slaget på Gjellebekk med mange hundre besøkere på arrangementet – i regnværet! – med bidrag fra Fredriksten Artillericompagnie. Etter de kraftige skuddsalvene som aldri syntes å ta slutt, var det mange som benyttet anledningen til å se på obelisken. Obelisken står midt i marmorbruddet og skansen ligger rundt bruddet og bakenfor fotografens ståsted. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Gjellebekk skanse

Karl 12.s storm på Akershus festning mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt i verk. To avdelinger ble [...]
Bautaen til venster og gården Kirkebøen til høyre om vei 22 sett fra nord. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Klokkeren på Idd

«Lad mig ligge i Jesu Navn, hils min Kone og Umyndige Børn. Jeg er vel fornøiet. Gjør I eders Bedste». [...]