Duveds skans och karolinermonument

Duveds skans och karolinermonument

I området vid Duved by och Duveds skans samlades Armfeldts här inför marschen mot Trondheim i augusti 1718. Tusentals män, hästar och slaktdjur gjordes redo för en resa som de flesta inte skulle återvända från.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

 

Duved var platsen som Armfeldts här skulle samlas på, och varifrån fälttåget mot Trondheim skulle avgå den 4 augusti 1718. Det var därför också till Duved man skulle forsla stora mängder utrustning, proviant, hästar och foder inför avmarschen eftersom huvudmagasinet skulle ligga vid Duveds skans. Det är svårt att föreställa sig hur det kan ha sett ut när lilla Duved – som vid den tiden endast bestod av tre gårdar – med omnejd fylldes av drygt 10 000 människor, omkring 6 800 hästar och 2 500 slaktdjur. Manskapet skulle bära med sig tillräckligt med mat för sex veckor, vilket var den tid man hade räknat med att det skulle ta att marschera till Trondheim och inta staden. Avmarschen blev dock två veckor försenad och påbörjades inte förrän den 18 augusti, vilket innebar att man vid avfärden redan hade hunnit äta upp en tredjedel av de sex veckornas ranson. Vid Duved fanns Duveds skans, strategiskt belägen vid Indalsälven och landsvägen till Norge. Den var byggd år 1700, och hade därefter byggts om 1710 och reparerats och förstärkts 1717. Den var då bestyckad med fyra 18-pundiga kanoner och åtta 3-pundiga, samt två 30-pundiga mörsare. En ännu äldre skans från 1600-talets mitt kan ha funnits på en kulle omkring 500 meter öster om läget för 1700-talsskansen, men uppgifterna om den är osäkra. På denna kulle står idag det svenska huvudmonumentet över Armfeldts fälttåg, invigt 1892 och ritat av Ferdinand Boberg som var en av dåtidens mest kända arkitekter. Även på platsen för den kända skansen finns ett minnesmärke, uppfört 1993 i samband med firandet av Norrlands artilleriregementes 100-årsjubileum.

Bild ovan: Lägerområdet vid Duveds skans. Teckning av Alf Lannerbäck.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

Duveds skans på sidan Svenska militära minnesmärken

www.karoliner.com

Mörsare = Kortpipig artilleripjäs som skjuter projektiler i starkt krökta banor.

1 pund (skålpund) = 0,425 kilo (vikt på kanonkulor).

Duveds skans 1710

Duveds skans 1710
Ritning över Duveds skans från 1710. Från Krigsarkivet.

Karolinermonumentet i Duved

Monumentet i Duved
Ferdinand Bobergs Karolinermonument i Duved. Foto: Anders Hansson.