En ny regent – fältriksdag på torget i Uddevalla

En ny regent – fältriksdag på torget i Uddevalla

Vem tog över styret efter Karl XII? Och utnämndes den nya regenten på torget i Uddevalla?
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum

Karl XII:s död inledde en maktkamp i Sverige om vem som skulle bli nästa regent. Kampen stod mellan kungens syster, prinsessan Ulrika Eleonora och kungens systerson Karl-Fredrik. Ulrika Eleonora fick budet om sin brors död 5 december. Hon agerade snabbt för att ta makten och det sägs att hon lät utropa sig som drottning på Uddevalla torg redan dagen efter Karl XII:s likfölje anlänt staden. Som gift kvinna hade hon egentligen förlorat arvsrätten, men hon kunde väljas till drottning. På Uddevalla torg och i stadens förnäma hus hölls förhandlingar och diskussioner mellan generaler, överstar och Ulrika Eleonoras make Fredrik av Hessen. För att de styrande i Uddevalla skulle stödja Ulrika Eleonora lovade hennes make att staden skulle få tillbaka sina handelsrättigheter vilka Uddevalla hade förlorat till Göteborg på mitten av 1600-talet.

 

Kom Ulrika Eleonora någonsin till Uddevalla? Vissa historiker påstår att hon skyndade sig hit så fort hennes affärer var klara i Stockholm. Andra menar att hon aldrig skulle besvära sig att göra en sådan lång resa. Det som är säkert är att tack vare Ulrika Eleonora fick Uddevalla tillbaka rätten att bedriva utrikes handel, och i och med det en ljusare framtid. I januari 1719 valdes Ulrika Eleonora till drottning. För att uppnå sitt mål, och som ett villkor för att bli vald, hade hon avsagt sig kronans envälde och bjudit in till ett mer demokratiskt statsskick. Ulrika Eleonora slöt fred med Hannover 1719. Året efter slöt hennes make Fredrik I fred med Danmark. Freden i Nystad 1721 innebar att kriget med Ryssland var slut. Äntligen låg hela Sverige i fred och det stora nordiska kriget var över.
Veta mer:

Karl XII:s balsamering och fältriksdagen i Uddevalla. Ann-Marie Brockman. Ur: 1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018