Svenskene går inn i Enningdalen våren 1716

Svenskene går inn i Enningdalen våren 1716

Den 23. mars rykket svenske generalen von Aschenberg over grensen til Enningdalen. Det var litt seint i forhold til kong Karl XII.s sin plan.

Av: Bodil Andersson Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger & Dag Strømsæther

Oppgaven til generalen var å holde forbindelsen tilbake til Sverige trygg. Oppgaven hans var ikke å angripe festningene Fredriksten og Fredrikstad, men å holde dem i sjakk så det ble sikre linjer til Sverige.

Troppen kom in i Norge på hovedveien over Enningdalen bro. Kommandanten på Fredriksten hadde ødelagt broen men svenskene klarte å reparere den. En gruppe med ryttere og bevæpnede bønder av allmuen i Dalsland ble satt til å vokte broen. En troppe om drøye 500 soldater gikk videre nord over i Enningdalen og passerte ved siden av Fredriksten festning. Etter hvert kom de til Skjeberg.

Slitne soldater

Noen kilder sier att generalløjtnanten og soldatene hans var svært slitne når var kommet gjennom Enningdalen og innover i Østfold. De norske bøndene hadde attakkert svenskene hele veien innover. Motstanden var så hard at rytterne ikke hadde kunnet sitte av fra hestene sine om natten for å være parate for angrep.

Den sikre linjen til Sverige ble aldri opprettet denne sørlige veien. Enn grunn til dette er at von Aschenberg kom seinere inn over grensen enn det planen sa. En annen at sivile og militære i Norge drev forsvaret sitt med god taktikk.

Generallöjtnant C. L. Aschenberg
Generallöjtnant C. L. Aschenberg. Foto: Riksarkivet, Sverige
Enningdalen bru med Kirkebøen gård fra svenskesiden. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Enningdalen bru med Kirkebøen gård fra svenskesiden. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger