Handöl

Handöl

Det var till byn Handöl de överlevande i Armfeldts armé stapplade ner från fjället efter den ödesdigra marschen, som skulle leda dem tillbaka till Duved som var fälttågets planerade start- och slutpunkt. Många kom överhuvudtaget aldrig fram, och andra kom aldrig vidare därifrån. Hur många dödsoffer återtåget hade skördat stod så småningom klart, och det var tragiska siffror.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Handöl ligger där Enan mynnar ut i Ånnsjön, omkring tre mil sydväst om Duved. Armfeldts ursprungsplan var att hären skulle ta sig dit genom att gå över fjällen till Storulvån, och därifrån följa ån Handölan till byn. Det dåliga vädret gjorde dock att huvuddelen av hären istället följde Enan hela vägen till Handöl – en längre men säkrare färdväg. Efter att förtrupperna och delar av huvudstyrkan gått denna väg var det dock vissa av de efterföljande trupperna som ändå valde att gå över fjället. De sistnämnda drabbades hårt av stormen och kylan, och många kom aldrig ner. Problemen med sikt och orientering gjorde också att många gick vilse, så eländiga överlevare fortsatte att komma ner från fjället under åtminstone en veckas tid efter att de övriga hade kommit fram.

Framkomsten till Handöl var dock inte en garanti för att man skulle klara sig. Där fanns bara tre gårdar, och det var över en mil till närmaste granne. Det är svårt att föreställa sig vilken desperation alla måste ha känt, när blåfrusna soldater som klarat sista sträckan av marschen frös ihjäl utanför stugknutarna utan möjlighet att få värme eller mat. När krigsrådet Johan Henrik Frisenheim, som ansvarade för truppernas underhåll, sent omsider fick veta att hären valt denna väg för återtåget skickade han skyndsamt ”förfriskningar” till Handöl. De bestod i huvudsak av bröd, brännvin och tobak för att lindra eländet en smula, men han dirigerade även dit proviant från olika lager.

Med hjälp av de proviantransoner som skickades till de överlevande kan man på ett ungefär räkna ut hur många som dog på fjället och i Handöl. När armén var i Tydal i Norge bestod den av omkring 5 800 man, och utifrån utdelade portioner mat verkar drygt 2 700 soldater ha lämnat Handöl. Det innebär att 3000 man inte överlevde återtåget – en i det närmaste ofattbar siffra. Ytterligare 700 dog i efterhand av sina skador.

År 1889 hittades en täljstenstavla i en åker i Handöl. På den stod inristat: ”Anno 1719 den 20 Jan begrofs här 600 Menniskor”. 1936 hittades själva graven, och i samband med det tillvaratogs ett litet urval av föremål som tyg, knappar, kritpipor och mynt. Föremålen finns dels på Armémuseum i Stockholm, dels på Jamtli i Östersund. I Handöl finns ett monument över de döda karolinerna (se separat beskrivning).

Bild ovan: Karolinerna kommer äntligen fram till Handöl. Teckning av Alf Lannerbäck.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Massgraven i Handöl
Massgraven i Handöl. Fotograf: Okänd/Jamtlis fotosamlingar.
Föremål från graven i Handöl
Föremål fråm graven i Handöl: uniformstyg, en hårlock, en skosula och några tänder. Foto: Anders Hansson.