Henrik Jørgen Huitfeldt

Henrik Jørgen Huitfeldt

Ved trefningen i Moss 23. april 1716, ble angrepsstyrken på nordsiden av byen ledet av Henrik Jørgen Huitfeldt (1674 – 1751). Han var en erfaren offiser, med lokal tilhørighet og godt egnet til jobben. Han hadde startet sin militære karriere meget tidlig, 14 år, som var nokså vanlig på den tiden, gitt hans adelige bakgrunn.

Av Tor Ulsnæs, Østfoldmuseene

Slekten Huitfeldt var eldgammel dansk adel og adelssønner ble forventet å gjøre en militær karriere. Her lå det nok tykt i blodet, da faren oberst Tønne Huitfeldt blant annet hadde det vellykkede forsvaret av Halden i 1660 på sin merittliste.

Broren Iver (1665-1710) har gått inn i historien som en av Danmarks største sjøhelter etter sin heltedåd og -død på orlogsskipet Dannebroge i Køge bukt 1710. Den andre broren Hartvig (1677-1748) hadde også en aktiv karriere, blant annet som kommandant på den erobrede Carlsten festning i Marstrand 1719-20. Ble til slutt general i 1746 og døde som kommandant i Fredrikstad 1748.

Underoffiser 14 år gammel

14-åringen Jørgen begynte trolig sin tjeneste som underoffiser ved Hans Ernst von Tritzschlers Smålenske infanteriregiment. I 1691 ble han fenrik samme sted, men utferdstrangen førte til verving i regimentet Royal Danois, som var i fransk tjeneste. Begge brødrene vervet seg også dit. Henrik deltok i en rekke felttog og slag og ble rost for tapperhet flere ganger. Under erobringen av Barcelona i 1697 fikk han et muskettskudd i låret, som det tok tre år å lege. Til slutt verket kula ut igjen sammen med noen beinsplinter.

I 1699 var han igjen tilbake i Smålenske regiment som løytnant, ble kaptein i 1703 ved Laurvigske kompani, 1711 major og 1713 oberstløytnant ved Mossiske kompani. Da bosatte han seg på herregården Elingård i Onsøy, herregårdene Kjølberg og Sanne eide han også.

Gullmedalje fra kongen

Etter det vellykkede angrepet i Moss ble Huitfeldt belønnet med gullmedalje fra kongen. I 1727 ble han sjef for 1. Smålenske regiment, ble forfremmet til Brigader i 1733, generalmajor 1734 og Generalløytnant i 1746. Døde 1751 på Elingård. Han var først gift 1707 med Sophie von Pultz, som døde 1711. Deretter gift med Birgitte Christine Kaas, kjent salmedikter og husfrue på Elingård fram til sin død i 1761.

Henrik og Birgittes portretter kan beskues på Elingård, som nå er offentlig museum og en del av Østfoldmuseene. Herregaarden er åpen for publikum og vel verdt et besøk.

Henrik Jørgen Huitfeldt bodde på Elingård herregård på Onsøy mellom Moss og Fredrikstad. Foto: Østfoldmuseene
Henrik Jørgen Huitfeldt (1674 – 1751).

Elingaard Herregaard – Østfoldmuseene

Åpningstider og kontakt.