Hilmo gård

Hilmo gård

4. januar kom den svenske major Johan Henrik Fieandt med 57 mann og 20 hester med forsyninger og post til Armfeldt. Norske skiløpere hadde fått nyss i at de var underveis og la seg i bakhold på nordsiden av Nea cirka 100 meter nord for dagens Hilmo bro.Nordmennene åpnet ild.

Av: Frode Lindgjerdet, Rustkammeret

Svenskene etterlot minst tre sleder og flyktet samme vei som de hadde kommet. Ifølge lokale overleveringer skal hesten som fraktet posten ha blitt truffet i mulen av en muskettkule. Den satte av gåre i vill galopp mot gården Gresli hvor kona snappet til seg sekken og gjemte den i brønnen.

Ambivalens ovenfor svenskene
En annen historie fra Hilmo beskriver også ganske godt den ambivalens lokalbefolkningen i trøndelagsbygdene følte overfor de utsultede og forfrosne svenskene. To soldater hadde kommet fram til gården før hovedstyrken. Husfruen tok dem inn, lot de få varme seg ved peisen, ga dem varm melk og votter til de forfrosne fingrene.

Men da husbonden kom hjem fikk pipa en annen lyd. Han hatet svensker og ville ifølge overleveringen innkassere skuddpremien som Budde hadde utlovt for døde karolinere. At det eksisterte en slik skuddpremie kan ikke bekreftes på annet hold, men de to soldatene ble skutt til tross for at både kona og de selv bad for sine liv.