Holmedal

Holmedal

I Holmedal nära gränsen inspekterade vårvintern 1716 Karl XII sina trupper innan marschen mot gränsen gick mot sin sista etapp. Gränsbygden Holmedal var central i båda Karl XII:s fälttåg mot Norge.

Av: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Kungen red snabbt från Ystad i Skåne till Karlstad för att möta sina trupper när han vårvintern 1716 inledde sitt första fälttåg mot Norge. Färden gick sedan vidare till Holmedal där fotsoldater och ryttare drogs samman till ett område nära kyrkan inför att kungen själv skulle leda dem vidare mot gränsen och Östervallskog där den kungliga styrkan skulle gå över gränsen till Norge.

Kyrkan i enväldet

Kyrkan är den plats i bygden där det hände viktiga saker på 1700-talet, liksom under århundradena före och efter. Så var det också i Holmedal i Värmland.

Karl XII var liksom de flesta andra regenter vid denna tid enväldig härskare över sitt rike. Makten att helt och hållet själv bestämma ansågs given till kungen direkt av Gud. Religionen påverkade också alla kungens beslut liksom hur människorna antogs leva. Det betydde att en envåldshärskare själv kunde bestämma över precis allt i sitt land. Kyrkan hade en viktig roll i att sprida kungens beslut om sådant som politik, skatter, och läget i landet. Detta är en orsak till att kyrkorna blev samlingsplatser också för det som hade med krig att göra.

Även under försöken att erövra andras land var kyrkan viktig. När en styrka tagit ett område användes kyrkorna för att berätta om detta och om hur erövraren menade att området skulle styras i framtiden. Det var också vanligt att officerarna övernattade i bygdens prästgård. Så var det bland annat i Skjeberg i Østfold 1716, där prästen bedrev en framgångsrik motståndskamp gentemot den svenske befälhavaren i området.

Planering och skydd

Många orter nära gränsen var viktiga under krigen mellan Sverige och Norge genom historien. På egen mark kunde proviant- och ammunitionslager samlas liksom egna trupper. Holmedal är ett exempel på detta. Bygden var central i den svenska planeringen både vid fälttåget 1716 och 1718.

Än idag står i området, alldeles intill dagens församlingshem, en byggnad som kallas Karl XII:s stuga. Det är ett hus där kungen enligt traditionen sägs ha övernattat hösten 1718, bara några dagar innan det dödande skottet på Fredriksten festning i Fredrikshald (Halden).

Klicka på bilderna ovan för att läsa bildtexterna.