Jerpe skans med minnesmonument

Jerpe skans med minnesmonument

Jerpe skans i Järpen, omkring tre mil öster om Duveds skans som var härens utgångspunkt, hade en viktig funktion i planerandet inför fälttåget mot Norge. Järpen blev en första uppsamlingsplats för hästar och förnödenheter, och utifrån denna koordinerades fältstyrkorna.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Jerpe skans var en av de sista utposterna före gränsen till Norge, belägen vid landsvägen och bron över Järpströmmen. Alla soldater, djur och andra transporter passerade Järpen på väg till uppsamlingsplatsen vid Duveds skans. I Järpen gjordes därför vissa förberedelser, så att inte allt skulle behöva ske i Duved: man slaktade en del av köttdjuren, och delar av de förråd som lades upp inför kriget lämnades i Järpen. Jerpe skans var också första uppsamlingsplats för alla de hästar som behövdes. Den första ordern innebar att 3 000 hästar skulle finnas på plats den 1 augusti, inför planerad avmarsch den 4 augusti. Detta var lättare sagt än gjort att få till, och insamlingen blev försenad. Problemet med att få ihop tillräckligt med hästar var orsaken till att hela fälttåget blev försenat, och att armén lämnade Duved med för lite proviant och redan uttröttade rid- och dragdjur.

Jerpe skans bestod av två delar, en befästning nere vid brofästet och en 100 meter ovanför på en liten kulle. Mellan delarna gick en övertäckt gång. Skansen byggdes först 1670, och byggdes därefter på i ett antal omgångar. Den var bestyckad med tio 3-pundiga och tio 6-pundiga kanoner (1 skålpund = 0,425 kilo, vikten på kanonkulan). Lite längre nedströms har det legat en äldre skans som möjligen byggdes redan 1612.

 

1912 restes ett minnesmärke i granit på platsen, efter initiativ av stationsinspektören Algot Rehn i Järpen. På stenen står:

HJERPE SKANS 1809 – 1909
TILL MINNE AF 100 ÅRIG FRED

1993 satte Norrlands artilleriregemente upp en minnesplatta i minnesmärket med texten:

I HJÄRPE SKANS INGICK NORRLÄNDSKT ARTILLERI FRÅN FRÖSÖN.
KUNGLIGA NORRLANDS ARTILLERIREGEMENTE ORGANISERADES 1893.

Bild ovan: Tre tusen hästar skulle samlas in och flyttas till Järpen. Arméns förflyttningar innebar stor påverkan på markerna, vilket inte uppskattades av alla. Teckning av Alf Lannerbäck.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Om platsen på sidan Svenska militära minnesmärken

Jerpe skans 1713

Jerpe skans 1713
Jerpe skans, ritning från 1713. Från Krigsarkivet.