Kampen på Norderhov

Kampen på Norderhov

Karl 12.s forsøk til  storm på Akershus festning våren 1716 hadde mislyktes. Styrkene ble omdisponert og alternative planer ble satt i verk. Gjellebekk skanse skulle falles i ryggen. Der var det bygd ut et sterkt skanseverk som var forsterket med 5200 mann.

Av: Svein Norheim

To avdelinger ble sendt ut i omgående bevegelser Hadeland via Hakadal og Jevnaker og Lommedalsveien til Ringerike. Slottsloven på Akershus slott sendte 25. mars ut ordre til fogdene på Ringerike, Hallingdal og Valdres om at bøndene skulle utstyres med våpen og innta stilling på Krokskogen og ta opp kampen med svenskene.

Oberst Axel Löwen mot lensmann Gregers Granavolden
26. mars sendte svenskene 500-600 kavalerister under ledelse av oberst Axel Löwen mot Hadeland over Hakadal og Harestuskogen. Her ble de oppholdt av bønder under ledelse av lensmannen på Hadeland – Gregers Granavolden. Med et tap på fire falne klarte nordmennene å forsinke svenskene en hel dag. Svenskene hadde på sin side syv døde og 18 sårede. Som hevn plyndret de gårder i Lunner og Jevnaker.

Norderhov prestegård og Anna Colbjørnsdatter
28. mars nådde Löwen og hans styrker fram til Norderhov og slo leir på prestegården og gårdene i området. Det er nå Anna Colbjørnsdatter trår inn i historien. Tradisjonen forteller at Anna trakterte Løwen og hans offiserer med mat og brennevin noe som var skikk og bruk. Anna drev også et brennevinsbrenneri noe som gjorde av det nok var rikelig med drikke. Trakteringen kan ha gjort sitt til at det ble folkesnakk i ettertid. I mellomtida hadde en rytteravdeling på 150 mann som var sendt ut fra Gjellebekk, kommet fram til Steinsfjorden ikke langt fra prestegården.

Da de svenske soldatene hadde slått seg til ro for natten, slo nordmennene til uten å vente på de styrker som ennå ikke var kommet fram. En fortropp drepte de svenske vaktpostene og de norske dragonene stormet inn. Det ble et blodbad. Opplysningene om falne og sårede er som vanlig svært varierende. Noen kilder oppgir 42 falne svensker og over 130 tatt til fange.

17 av 18 drept eller såret
Den norske fortroppen fikk det største tapet på norsk side. Av 18 mann skal 17 ha blitt drept eller såret. En del svenske soldater hadde klart å rømme til skogs, men ble drept av bønder, frøs i hjel eller ble tatt til fange. Hovedstyrken klarte imidlertid å komme seg unna og red mot Christiania der de som kom fram var svært forkomne og sluttet seg til hovedstyrken.

Hva så med oberst Löwen og hans offiserer? Her sier historien at de ble tatt til fange ute på prestegårdsjordet i bare undertøyet. De svenske soldatene på de omkringliggende gårdene reagerte ikke raskt nok og nådde ikke prestegården før kampen var over. Fangene ble ført til Steinsfjorden der de øvrige norske styrkene endelig var nådd fram.

Klikk på bildene nedenfor for å lese billedtekstene.

Krigstermer
Fogd: En dansk og norsk embetstittel for en person som forvaltet fogderier. Les om fogder i wikipedia.
Slottsloven på Akershus:
Opprettet i februar 1704 og besto av en rekke øvrighetspersoner som skulle være et råd for stattholderen under den store nordiske krig. Rådet holdt til på Akershus slott – derav navnet. Slottsloven ble opphevet i april 1722. Les mer om Slottsloven i Lokalhistoriewiki.

Litteratur og kilder
Riksarkivet (2005); Norge i 1743 (bd. 3, Solum forlag)
Alf E. Bjerke (1992); Nordens Løve -Karl 12. i Norge.
Åke F. Jensen (1995); Kavaleriet i Norge 1200-1994.
Arne Marensius Bull (2002); Oppland Regiment 1657-2002.
Knut Spauten; Norsk biografisk leksikon om Gregers Granavollen.
Ringerike Historielag.
Terra Buskerud – Historieboka.no: (Olav Norheim).
Terra Buskerud – Historieboka.no: (Øystein Sørensen).
Wikiwand om slaget på Norderhov.
Wikipedia om slaget på Norderhov.
Arkivverket om dragonslaget på Nordehov.
Facebookside for Haugvang/Haug bygdelag.