Kampene ved Riser bro

Kampene ved Riser bro

De første kampene mellom norske og svenske soldater under krigen i 1716 sto om morgenen den 9. mars ved Riser bro, like ved Løken kirke. Her var Karl 12. selv nær ved å bli tatt til fange.

Av: Dag Strømsether, og Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Etter at svenskene hadde rykket over grensen fikk Karl 12. høre at passene ved Kongstorp ikke var besatt. Dette ville han utnytte, og sammen med en styrke på 650 ryttere rykket han fram foran resten av hovedstyrken.  De støtte opp mot norske vaktposter, som fikk varslet oberst Ulrich Christian Kruse. Med fire kompanier rykket Karl selv direkte mot Løken kirke.

De norske styrkene lå forlagt på gårdene i området. Oberstløytnant Brüggemann med sine soldater lå på prestegården, og på gården Riser lå noen offiserer og 16 soldater. Oberst Kruse med cirka 200 mann lå på gården Skedsmo, cirka 2 kilometer sør for Høland, og lengre unna lå ytterligere norske avdelinger.

Oberstløytnant fanget

Karl 12. kom overraskende på folkene på prestegården, så Brüggemann i siste liten kom seg unna over mot Riser gård. Der fikk han samlet en del av folkene, og dro så videre mot Skattumgårdene der flere av soldatene hans var forlagt. Svenskene hadde ikke oppdaget dette, men da Brüggemann lot slå alarmsignal for å samle troppene, oppdaget svenskene hva som var i ferd med å skje. De greide å omringe og ta til fange oberstløytnanten og hans 70 norske soldater.

Obersten varslet

Men svenskene var ikke klar over at det var flere norske avdelinger i området, og gikk til ro for natten på Riser gård. På prestegården la de igjen bare en liten vaktstyrke. Men nå hadde oberst Kruse blitt varslet, og han måtte nå velge om han skulle slå til mot svenskene med en gang med de soldatene han hadde, eller om han skulle samle en større styrke først før han slo til. Han valgte å satse på å overraske svenskene mens de sov, og angrep med den styrken han hadde.

Etter å ha jaget bort vaktstyrken ved prestegården rykket han frem mot Riser med to dragonkompanier og en liten infanteritropp. Infanteristene tok stilling til høyre for broen, mens Kruse og rytterne rykket over den smale broen. De samlet seg raskt til strid, og kastet tilbake de svenske rytterne som nå kom stormende mot dem. Samtidig rykket også de norske infanteristene etter over broen.

Konge i nærkamp

Men nå kom det flere svensker til fra Riser gård. Med Karl 12. selv i spissen stormet ytterligere et trettitalls ryttere med full kraft inn i kampen. Karl selv var nær ved å bli fanget, og han kom i direkte nærkamp med Kruse. Karl fikk skutt hull i våpenfrakken sin og et sverdhugg i skulderen, men var så godt polstret at han ikke fikk alvorlig skade. Derimot ble både prins Fredrik av Hessen og general Poniatovski såret.

Tre ganger greide nordmennene å slå tilbake svenskenes motangrep, men så fikk Kruse se at det kom et stort antall svensker til fra Skattumgårdene. Nå var det stor fare for å bli avskåret, og han forsøkte å sikre seg broen før svenskene kunne sperre retretten. Major Wittinghoffs med sitt kompani forsøkte å trekke seg tilbake først, men da kompanisjefen styrtet av hesten gikk tilbaketrekningen over til flukt.

Skadet og fanget oberst

Stort bedre gikk det ikke med Kruses eget kompani. Han selv og et par offiserer holdt stand mot svenskene mens soldatene kom seg tilbake, men Kruse selv ble såret av to muskettkuler. Til sist endte det med at nordmennene flyktet i full fart tilbake mot prestegården. Her ble Kruse innhentet av svenskene etter en kort tid, men de fleste soldatene kom seg unna.

Neste dag kom Karl 12. selv til prestegården for å se til oberst Kruse. Det fortelles at kongen spurte «Hur vågade Ni med så få män att sätta dig upp emot öfvermakten?»

«Det var jo nettopp ulykken, at vi var så få» svarte Kruse.

«Om min broder Frederik har många sådana karlar som du, då blir det icke lätt att mot honom föra krig», svarte kongen, og forærte Kruse en kårde.

Etterspill av slaget

I 1717 ble det tatt avhør av Kruse og flere andre offiserer etter kampene ved Riser bro. Flere offiserer ble dømt for ikke å ha gjort en god nok innsats. Kruse selv ble dømt til å betale 100 riksdaler til Kvesthuskassen, men dette ble senere opphevet. Den 10. desember 1717 ble Kruse utnevnt til generalmajor.

I 1916 ble en bauta reist like ved plassen for slaget ved broen. I inskripsjonen på steinen finnes navna på noen av de norske soldatene som falt i slaget.

Kruses kamp ved Høland som fremstillet av Andreas Bloch i O A. Øverlands "Norske historiske fortællinger" 1895.
Kruses kamp ved Høland som fremstillet av Andreas Bloch i O A. Øverlands "Norske historiske fortællinger" 1895.
Kampene ved Riser bro ble i 2016 gjenskapt. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Kampene ved Riser bro ble i 2016 gjenskapt. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Bautaen på Løken gamla kirkegård. Foto: Riksantikvarens kulturminnebase/Wikimedia Commons.
Bautaen på Løken gamla kirkegård. Foto: Riksantikvarens kulturminnebase/Wikimedia Commons.

Krigstermer

Dragon: Soldat som beveger seg til slagmarken til hest, men stiger av for å slåss. Les mer i Wikipedia.
Infanteri: Våpenart bestående av soldater som hovedsakelig kjemper til fots. Les mer i Wikipedia.

.

Klikk på bildene ovenfor for større bilder og bildetekst.