Karl XII och vaggan

Karl XII och vaggan

Var Karl XII far till barnet han vaggade på gården Klevmarken sommaren 1716? Att han var det är en av de berättelser som förts vidare om kungens många besök i Dalsland.

Av Svein Norheim

En av historierna om Halvard Bryngelsson och Karl XII handlar om en övernattning på gården Klevmarken. Den ska ha inträffat den 26 juni 1716. Halvard Bryngelsson hans hustru Dordis yngsta son Engelbrecht låg och sov i vaggan när Karl XII sägs ha vaggat barnet. Detta levde sedan vidare som en historie om att Karl XII också var far till barnet. Det råder ingen tvekan om att så inte var fallet. Då Engelbrecht föddes 25 mars 1715 befann sig kungen fortfarande utomlands.

Vaggan ska ha bevarats av Engelbrecht genom livet. Vid 85-års då han var «besatt af en ond ande», gjorde ha ett försök att reparera väggan som för honom var en kär ägodel. Istället för att reparera den blev han osams med den unga prästen «mäster Anders Berzelius» som var på plats för att delta i arbetet. Prästen kritiserade Engelbrecht för att han lade tid på så värdsliga saker som att reparera en vagga. Detta yttrande fick de båda männen att råka i luven på varandra, något som de dock snart kom över varefter de försonades. I och med detta försvann den onda anden. Enligt vad som sägs är Engelbrecht och prästen begravds vid sidan av varandra på Dals Eds kyrkogård.

Källor och fakta

Carl-Martin Bergstrand. Dalslandssägner.

Thure L. Langer. Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.