Karl XII:s bröstvärn vid Lilla Le

Karl XII:s bröstvärn vid Lilla Le

”Söderut … kan ingen samlad Krigsmacht, hvarken till häst eller till Fot framkomma för brante Berg och sanke moraster” står det på informationsskylten vid Karl XII:s bröstvärn intill sjön Lilla Le inne i samhället Ed i västra Dalsland.

Av: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Här i Ed i Dalsland passerade de svenska trupperna under ledning av general greve Gustav Mörner innan de vandrade upp längs den långsträckta sjön Stora Le för att 1716 gå in i Norge. Ed mellan sjöar och obygder var med sitt centrala nära gränsen en viktig plats under de båda svenska fälttågen mot Norge i det stora nordiska kriget.

Inför det andra svenska fälttåget, 1718, ökade Eds betydelse i och med att flera värn anlades, bland annat dem vis sjön Lilla Le. Texten på informationsskylten är hämtad från en karta som gjordes i samband med att värnen byggdes.

Proviantförråd

Syftet med värnet var bland annat att skydda den del av den svenska arméns proviantförråd som låg deponerat i Ed. Ett bröstvärn var en skyddsvall som gjorde att försvararen av ett område blev något mindre utsatt för fiendens eld.

Bröstvärnet intill Lilla Le är skyddat av fornminneslagen och är registrerat i Fornminnesregistret.

Klicka på bilderna ovan för att läsa bildtexterna.

Bröstvärnet.
Vid den nordöstra delen korsas bröstvärnet av Södra Moränvägen. Sträckningen närmast sjön Lilla Le är därför skadat. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger