Karl XIIs väg vid Klevmarken och Bergstien

Karl XIIs väg vid Klevmarken och Bergstien

I Sverige kallas den Karl XIIs väg och i Norge blir det Bergstien. Via Klevmarken gick en av de karolinska soldaternas huvudleder in i Norge.

Av: Svein Norheim

En av de vägsträckningar Karl XII och hans soldater använde vid sina marscher in i Norge gick via Klevmarken (länk till Halvard Bryngelsson). Vägen gick via Klevmarken till Jakobsrud vid den norska gränsen. Därifrån gick den på norska sidan åt nordväst mot Hallerød och sedan norr Ørsjøen. Därefter var det möjligt att gå västerut mot Vadet i Tistedalen (https://www.1718.no/vedenvadet/) eller ner mot Iddeslätten och Idd kirke.

Thure L. Langer beskriver att vägen «… uppmättes och indelades i ¼:de dels (gamla) mil, då den anlades för framförandet af artilleriet.” Vägen gick på svensk sida till vissa delar i lätt terräng där det var enkelt att förbättra underlaget och sträckningen. Vid besvärliga partier byggdes det kavelbroar. Det innebar att timmerstockar i de blöta partierna lades tvärs över vägsträckningen för att öka bärigheten.

På norsk sida var förhållandena annorlunda. Terrängen var betydligt mer kuperat och svårframkomligt. På norsk sida kallas leden Bergstien och närmast att kalla en stig.

Citat från Thure L. Langer. Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.
Citat från Thure L. Langer. Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.

Källor och fakta

Thure L. Langer. Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.

Del av Karl XIIs väg mellan Borgilsmon och Kleven i Klevmarken. Illustration från Thure L. Langer ”Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.”
Del av Karl XIIs väg mellan Borgilsmon och Kleven i Klevmarken. Illustration från Thure L. Langer ”Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.”