Karls port, Strömstad

Karls port, Strömstad

Entrén till det befästa Strömstad gick genom Karls port. På Karlsgatan bodde soldater och hertigar.
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum med uppgifter från Ulf Hansson, Strömstad museum

Om man ville ta sig in i Strömstad österifrån, från landsidan, fanns det en öppning i stadsmuren i Karls port. Det finns inga spår av porten idag men den låg på nuvarande Karlsgatan i höjd med dagens bibliotek.

Stadsmuren som uppfördes tillsammans med de andra försvarsanläggningarna år 1717 var vid Karls port förstärkt med en vallgrav. Över vallgraven gick en fällbar vindbrygga och troligtvis var porten så bred att en kärra med två hästar kunde passera genom den. På plats vid porten fanns en vaktstyrka som dygnet runt kontrollerade vem som passerade in i och ut från staden. Innanför Karls port låg stadens tullhus. Här betalades avgifter för varor som skulle säljas inom staden.

Längs Karlsgatan västerut låg boningshus och bostadsbaracker. I ett av de större husen bodde Karl XII:s systerson, hertig Fredrik av Holstein-Gottorp. Fredrik var i 18-årsåldern när han kom till Strömstad för att praktisera i kriget hos sin morbror. Det sägs att han hade det svårt att anpassa sig till det hårda livet i fält så han köpte sig ett hus för att kunna bo lite mer bekvämt.
Veta mer:

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund  2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018