Karl 12.s hovedkvarter i Christiania

Karl 12.s hovedkvarter i Christiania

Da Karl 12. skulle velge hovedkvarter i Christiania valgte han ikke den staselige og standsmessige Mangelsgården slik man kunne ha ventet. I stedet var det en mindre bygård i en av byens forsteder som ble svenskekongens bosted under beleiringen av Akershus festning og byen.

Av: Ingrid Maria Lutnæs, Besøkssenteret Akershus festning

22. mars 1716 marsjerte de svenske styrkene inn i Christiania. Samme kveld oppsøkte Karl 12. forstaden Vaterland og gården til en tyskfødt garver ved navn Policarpus Reiman.

Reimans gård

Reimans gård var alt annet enn prangende, men den umalte tømmerbygningen sto i stil med svenskekongens enkle feltliv. Gården besto ellers av en annen toetasjes bygning, et bryggerhus, garveri, fjøs og stall, samt en kålhaug.

Straks kongen var kommet til Reiman beordret han at et rom skulle gjøres klart. Rommet skulle kun inneholde et enkelt bord og en stol. Sengen ble båret ut og erstattet med halm som kongen heller ville sove i. Reimans hus var ellers ikke dårlig møblert. Ifølge skiftet hadde han blant annet et «Hollandsk Skab med fire dører», «en gammel Ege Kiste med billedhuggerarbeid og skuffe under» og «et gammelt stort Uhr med Trækasse».

Reiman arresteres

Gjennom hele beleiringen hadde Karl 12. sitt hovedkvarter i Reimans gård. Da svenskene trakk seg ut av Christiania ble Reiman tiltalt og arrestert for å ha sveket troskapen til den dansk-norske kongen. Reiman slapp imidlertid fra både tiltale og dom fordi han var blitt tvunget av svenskene

Reimans gård - Karl XIIs hovedkvarter
Reimans gård fotografert ca 1890. Faksimile fra Alf Colletts bok «Gamle Christiania-billeder» utgitt på Cappelen forlag i 1893, s. 21. Foto: Ukjent / Forsvarsmuseet.
Christiania 1716
Christiania 1716. Reimans gård lå på Vaterland. Reproduceret ved Generalstabens topografiske Afdeling. Foto: Forsvarsmuseet