KAROLINEN I ÅRE GAMLA KYRKA

KAROLINEN I ÅRE GAMLA KYRKA

I Åre gamla kyrka finns en medeltida helgonfigur föreställande Sankt Olof. Inget konstigt med det – men vad som är mer märkligt är att helgonet bär karolinerhatt.

 

Av: Kristina Jonsson, Jamtli.

Åre gamla kyrka har anor ned i 1100-talet. Som i de flesta medeltida kyrkor finns bevarade helgonskulpturer från tiden då svenska kyrkan var katolsk. En av dem är dock lite originell: den är från 1300-talet och föreställer Sankt Olof, den norske helgonkungen vars reliker (ben) enligt sägnen förvaras i Nidarosdomen i Trondheim. Att det är Sankt Olof som är avbildad kan man lista ut om man ser till hans så kallade attribut. Attribut är föremål eller annat som alltid avbildas med specifika helgon, just för att man ska kunna förstå vilket helgon det rör sig om. Attributen har en koppling till berättelserna kring helgonets liv och död. Sankt Olofs attribut är att han bär en krona på huvudet, att han håller i ett äpple och/eller en stridsyxa, och att han har en ”underliggare”. En underliggare är ett djur eller en människa under helgonets fötter. Kronan och (riks)äpplet är kungasymboler, yxan och underliggaren symboliserar att helgonet besegrar något – i Olofs fall hedendomen.

Sankt Olof i Åre kyrka bär på ett äpple och håller i skaftet till en yxa, så det är genom de attributen han har blivit identifierad som den han är. Men på huvudet har han inte en krona utan en karolinerhatt! Enligt sägnen beror detta på att en man från Åre hade fått i uppdrag att förse skulpturen med en huvudbonad, troligen för att originalkronan hade förstörts. Mannen i fråga hade deltagit i Armfeldts tåg, och kommit hem därifrån handikappad. Han livnärde sig tydligen på uppdrag som detta efter det. Men varför satte han en karolinerhatt på helgonets huvud? Kanske ville han ge kyrkobesökarna en påminnelse om karolinernas öde, eller så valde han bara den finaste hattmodellen han kände till. Att beställaren av arbetet (prästen?) inte protesterade kan möjligen bero på att man gjorde sitt bästa för att hjälpa de drabbade före detta soldaterna att komma vidare efter de hemska händelserna i januari 1719.

 Veta mer

Gustafsson, Ingvar. Bild och form i Armfeldts spår. Jämten 2018, s. 14–21. 2017.

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Om Sankt Olof på Wikipedia

Bild ovan: Åre gamla kyrka. By Philaweb (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons.

Sankt Olof i Åre gamla kyrka
S:t Olof med karolinerhatt i Åre gamla kyrka. Foto: Elisabet Rydell Janson.