Karolinermonumentet i Hårbörsta

Karolinermonumentet i Hårbörsta

I byn Hårbörsta vid Åresjön har man under 1800- och början av 1900-talet stött på skelett när man har plöjt. Till slut gjordes en undersökning och en karolinermassgrav påträffades. På platsen finns idag ett monument.

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Karolinergraven i Hårbörsta, sydost om Åre vid Åresjön, öppnades i september 1935 av Erik Maijström och Torsten Boberg, författare till boken ”Tretusen man kvar på fjället” som forskade på karolinernas öden. Platsen hade då pekats ut av bönderna i byn som under plöjning ofta stött på delar av människoskelett. Man hittade tio skallar i den skadade graven, som föreföll komma från unga män. Det berättades även i byn att man i äldre tider kört ett eller flera hästlass människoben från platsen till Åre gamla kyrka, vilket talar för att det var många som begravdes här. Graven i Hårbörsta är ännu ett bevis på att soldaternas plågor inte var slut när de kom fram till de svenska bygderna i västra Jämtland. Det fanns inte mat och husrum till dem, och många var allvarligt förfrusna eller sjuka på andra sätt. Krigståget fortsatte att skörda sina offer långt efter krigets slut och hemkomsten till Sverige.

Efter undersökningen av graven bestämdes att ett monument skulle uppföras på platsen. Det blev rest i juli 1937, och med på plats var även representanter för den Armfeldtska släkten. Minnesmärket består av en fyra meter hög granitsten med ett inhugget kors. Under korset står:

ÅT ARMFELDTS KAROLINER

SVERIGES O FINLANDS

SÖNER, SOM VILA I

ÅREDALENS JORD

1719.

1937.

Bild ovan: Karolinermonumentet i Hårbörsta. Foto: Anders Hansson.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com

Om monumentet på sidan Svenska militära minnesmärken