KAROLINERMONUMENTET I VALLAN

KAROLINERMONUMENTET I VALLAN

I byn Vallan norr om Ånn i Jämtland finns ett karolinermonument rest över de hundratals män ur hären som ska ha dött och begravts i byn.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Monumentet i Vallan restes 1899, efter en insamling som gjorts av byborna. Det består av en tre meter hög sten omgiven av åtta kanoneldrör med handtagen förenade av järnkedjor. På stenen står att läsa:

HÄR HVILA TAPPRE KAROLINER DÖDE 1719
SVENSKA MÄN OCH KVINNOR RESTE STENEN 1899

Det har funnits en äldre minnessten på platsen som blev förstörd på 1880-talet då några järnvägsarbetare använde den för prickkastning. På minnesstenens framsida stod texten ”1719 januarij Begrafdes här KrigsFolk”, och på baksidan stod ”1810 är stenen uppsatt och ristad till åminnelse av Herr Pastor L. E. Festin”. Troligtvis har baksidestexten ristats in i efterhand, medan texten på framsidan kan vara så gammal som från 1719.

Enligt vad som sägs i trakten ska mellan 180 och 300 man ur armén ha dött och begravts på platsen. Den grav som texten på den gamla minnesstenen refererar till undersöktes i slutet på 1800-talet. Utgrävningen beskrivs i en artikel i Östersunds-Posten 1936, där det bland annat gick att läsa: ”Lämningarna efter de karoliner som fått sin sista vilostad i Vallan voro, berättar en som var med vid utgrävningen, illa åtgångna, men kläderna hade så väl motstått förmultningsprocessen, att man tydligt kunde iakttaga strumpor och vissa andra klädespersedlar kring de dödas ben. Men tygstoffet tålde ej vid att beröras, då föll det sönder”.

Att karoliner dog och begravdes i Vallan visar på de ytterligare vedermödor som manskapet fick utstå när de väl lyckats ta sig ned från fjället och fram till Handöl. I Handöl fanns inte tillräckligt med mat och husrum för tusentals män, så de flesta fick bita ihop och gå vidare i kölden. Mellan Handöl och Vallan är det ungefär en och en halv mil att gå.

Bild ovan: Monumentet i Vallan. Foto: Anders Hansson.

Veta mer

Om monumentet på sidan Svenska militära minnesmärken

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com