Karolinermonumentet på Bustvåla

Karolinermonumentet på Bustvåla

Högt uppe på en fjälltopp vid gränsen mellan Norge och Sverige, intill området mellan södra och norra Enbågen där många soldater stupade, ligger ett av de mest kända karolinermonumenten.

 

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

Längs ån Enan tillbringade de återvändande karolinerna ett flertal nätter under den hårda snöstormen de hamnade i. Nätterna var svåra att ta sig igenom i kylan, och många dog i denna dalgång mellan den södra och den norra Enbågen (åkrökar). Platsen är därför väl vald för ett av de mest monumentala minnesmärkena över karolinernas dödsmarsch.

Bustvålamonumentet ligger på en topp på fjället Bustvalen/Bustvola som riksgränsen går över. Det består av en hög uppmurad pylon (ett avsmalnande stenfundament av stenar) med ett granitkors på toppen. På fundamentet sitter en metallplatta med skriften: ”Armfelts karoliner, fällda av snöstorm årsskiftet 1718–1719”. Monumentet invigdes i augusti 1933 under pompa och ståt. 600 personer hade tagit sig till platsen, och sovit i tältläger vid Enan på vägen innan man marscherade i fyra timmar uppför fjället. Bland andra deltog fältjägarregementets chef överste Beskow med två kompanier och musikkår, den finländske militärattachén major Rosenbröijer samt representanter från Hälsinge regemente, Norrlands dragonregemente, Arméfördelningsstaben, Jämtlands flygflottilj och Landstormsförbundet.

Bild ovan: Monumentet på Bustvåla invigs 1933. Fotograf: Okänd/Jamtlis fotosamlingar.

Veta mer

Hansson, Anders. Armfeldts karoliner. 2003.

www.karoliner.com