Konferanse - krigen, menneskene, skuddet

Nettverket 1718 – krigen menneskene skuddet har stor finale på Fredriksten festning. Med den internasjonale konferansen 1718 – krigen menneskene skuddet 10.-12. desember 2018 tar historikere fra Skandinavia for seg forskjellige temaer for å forklare den store nordiske krig og hvordan den innvirket på innbyggere i nordre Europa.

Livet som soldat, bølger av mennesker på flukt og mye annet blir diskutert under konferansen.

Og hvordan så det ut ved Fredriksten om aftenen den 11. desember 1718 når svenskekongen Karl 12. ble skutt? Vi prøver å få til en gjenskaping.

Bakgrunden
Karl XIIs siste felttog gikk til Norge. Høsten 1718 rykket Armfeldt med sine soldater inn i Trøndelag, og noe senere rykket Karl XII med den svenske hovedhæren inn i Sør-Norge. Forrige gang angrep han direkte mot Christiania, nå hadde han lært at han ikke kunne gå utenom de store festningene. Første mål for hovedstyrken var å ta Fredriksten festning.

Vi vet alle hvordan det gikk. Under inspeksjon i løpegravene foran Fredriksten om kvelden den 11. desember (ny tid, 30. november i følge datidens svenske tid) fikk kongen en kule gjennom hodet og døde momentant. Derved gikk kraften ut av den svenske offensiven, og felttoget ble avbrutt. Hovedhæren ble trukket tilbake og sendt hjem, men for Armfeldt og hans soldater ble tilbaketrekningen katastrofal.

Diskusjonen om hvem som skjøt kongen har gått i 300 år uten at noen kan trekke en endelig konklusjon. Viktigere er det kanskje at Karl XIIs død ble et tidsskille i nordisk historie. Den markerte slutten på den svenske storhetstiden, og innledet en helt ny periode for alle de nordiske landene.

Konferansen
I forbindelse med konferansen utgis en artikkelsamling med alle foredragsholdernes artikler, i tillegg til ytterligere et antall artikler. Artikkelsamlingen er inkludert i seminaravgiften.

Konferansen er beregnet på faghistorikere og personer med særlig interesse for temaet. Der er maksimalt plass til 100 deltakere, og det gis prioritet til de som ønsker å delta alle dager. Arrangørene forbeholder seg rett til å avvise deltakere når konferansen er fulltegnet.

Arrangører er nettverket 1718 – krigen menneskene skuddet under prosjektledelse av Østfoldmuseene og Kommandantskapet Fredriksten festning. Konferansespråk er skandinavisk.

Siste dag frist påmelding: 28. november 2018.

Dere ønskes hjertelig velkommen til Halden!

Dag Strømsæther, Kommandant Fredriksten festning
Bodil Andersson, prosjektleder Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Spørsmål?

Ta kontakt med Dag Strømsæther på e-post eller telefon +47 90170351

Konferensen får økonomisk støtte fra:

Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan
Fredriksten festnings venner
Kommandantskapet Fredriksten
Letterstedtska föreningen
Østfoldmuseene