Laholmen – slaget om Strömstad

Laholmen – slaget om Strömstad

I Strömstad skärgård låg den dansk-norska flottan. Segellederna till och från staden bevakades hårt. Den svenska transportflottan hindrades att frakta förnödenheter och krigsmaterial till staden och svenska krigsfartyg hade inga möjligheter att ta sig till Norge via havet.
Av: Christina Toreld, Bohusläns museum

Vid Laholmen stod ett av stadens fyra kanonbatterier, huvudbatteriet Carolus. Det utgjorde en del av stadens försvar och skulle skydda mot anfall från havet. Många försvarsanläggningar byggdes upp snabbt av natursten i juni 1717.  Idag ser vi inga spår av Carolus men vi känner till platsen från äldre kartor. År 1719 var kriget slut och försvarsanläggningarna monterades ned av svenska och norska styrkor. Vid 200-års minnet av Tordenskiolds anfall, år 1918, restes en minnessten på platsen.

Carolus kanoner spelade en viktig roll i Slaget vid Laholmen. Den dansk-norska krigsledningen var medveten om all aktivitet som pågick i Strömstad och ville försöka hindra upprustningen i staden. Kanonerna vid Laholmen blev ett första mål. Kapten Peter Tordenskiold fick i uppdrag att anfalla Strömstad och den 8 juli år 1717 attackerades befästningarna på Laholmen.  Flottstyrkan bestod av tre örlogsskepp (Laaland, Fyen och Göteborg), en skottpråm (Arche Noæ) och fem galärer. Efter en kraftig beskjutning från båda sidor och ett försök till landstigning blir till sist Tordenskiold sårad och anfallet avbryts. Strömstad var säkrat för den här gången.
Veta mer:

När kriget kom. Strömstad Historieförening. Hamburgsund  2018.

1718. Red. Viveka Overland. Bohusläns museums årsbok 2017/2018. Livonia Print 2018