Långå skans

Långå skans

Långå skans i Härjedalen ingick i planeringen av invasionen av Trondheim. Den låg längs en av de tänkbara vägarna mot staden, om man gick via Røros.

Av: Kristina Jonsson & Anders Hansson, Jamtli.

 

I planeringen för Armfeldts fälttåg ingick att extra förråd lades upp i ett flertal skansar, däribland i Långå skans vid ån Ljusnan i Härjedalen. Skansen låg cirka sju mil från gränsen mot Norge, vid en av de tänkbara anfallsrutterna. Skansen var uppförd år 1700, och ersatte då en äldre skans från 1658 som låg några hundra meter sydväst om det nya läget. Den var inte så stor, men väl utrustad med två 6-pundiga och sex 3-pundiga kanoner.

Armfeldts anfallsväg till Trondheim blev slutligen bestämd till att gå över Skalstugan mot Verdal och Levanger, så Långa skans var inte inblandad i krigets startskede. Vid reträtten, då Armfeldt ledde sin armé söderut via Haltdalen, blev det dock aktuellt att se till att Långå skulle vara beredd att ta emot soldater på vandring. I samband med att Armfeldt beordrade att skansen i Røros skulle förstöras (staden var redan belägrad av svenskarna och norrmännen hade lämnat den) så angav han att krut, vapen och koppar skulle beslagtas och skickas till Långå skans.

Det var också till Långå skans som generaladjutant Marks anlände från Røros den 25 december 1719, på uppdrag av Armfeldt, för att ta reda på om det verkligen var sant att kung Karl XII var död. De hade fått motstridiga besked tidigare, men nu blev dödsfallet bekräftat. Marks skickade brev till generallöjtnant de la Barre i Røros och även till Armfeldt, som tidigast kan ha fått det sent på kvällen den 27:e men det är mer troligt att han fick det dagen efter. Då hade han redan kommit så långt som till Haltdalen, och huvudstyrkan hade börjat gå över fjället Bukkhammeren. Då var det för sent att vända om och ta vägen över Røros. I Sverige visste man fortfarande inte vilken väg han tänkte gå hem med hären, så nya order gick ut om att den proviant och det foder som fanns i Långå skulle flyttas till Funäsdalen närmare gränsen.

Minnesstenar finns vid Långå skans, men den gäller ej karolinertiden.

Bild ovan: Långå skans. Foto: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62862718.

På väg till Långå skans
) Förnödenheter transporterades till de strategiskt placerade skansarna. Den nedersta blå stjärnan markerar Långa skans, de övriga är Frösö, Jerpe och Duveds skansar. Teckning av Alf Lannerbäck.
Bröd från Långå skans
En 300 år gammal brödbit från Långå skans. På papperet står det att den inlämnats som prov på magasinsbröd tillhandahållet av en proviantmästare vid skansen år 1717. Bild från boken ”De dolda skatterna” (Lamm, Dyhlén & Turander 2014).