Infanteriskansen ved Veden-vadet. I 1716 ble det kastet opp brystvern. Skansen ble forbedret våren 1717 og gjenbrukt i 1814. Det vi ser i dag er slik den ble utført i forbindelse med dette angrepet. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.
Infanteriskansen ved Veden-vadet. I 1716 ble det kastet opp brystvern. Skansen ble forbedret våren 1717 og gjenbrukt i 1814. Det vi ser i dag er slik den ble utført i forbindelse med dette angrepet. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger.

Veden-vadet og Det frivillige Kompani

Address: