Det ikoniske maleriet der Anna Colbjørnsdatter og tjenestejenta samtaler og beverter den svenske oberst Löwen og hans offiserer. Framstillingen av Löwen må nesten ses som en politisk ytring der han står i tyrkiske (osmanske) gevanter som bart, fjærbusk og tørkle rundt livet. Framtoningen til de svenske offiserene er heller ikke spesielt sympatiske – og motsetning til Anne og hennes tjenestejente. Maleri av Erik Poulsen.
Det ikoniske maleriet der Anna Colbjørnsdatter og tjenestejenta samtaler og beverter den svenske oberst Löwen og hans offiserer. Framstillingen av Löwen må nesten ses som en politisk ytring der han står i tyrkiske (osmanske) gevanter som bart, fjærbusk og tørkle rundt livet. Framtoningen til de svenske offiserene er heller ikke spesielt sympatiske – og motsetning til Anne og hennes tjenestejente. Maleri av Erik Poulsen.

Anna Colbjørnsdatter på Norderhov

Address:

Ringerikes Museum
3512
Norge