Var kisten på Øver-Jervan ved Jonsvatnet tenkt som likkiste for general Armfeldt som sagnet sier? Analyser har ikke klart å få den datert. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet
Var kisten på Øver-Jervan ved Jonsvatnet tenkt som likkiste for general Armfeldt som sagnet sier? Analyser har ikke klart å få den datert. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Armfeldts likkiste på Øver-Jervan

Address: