Ovanför vattnet vid Tångeflo låg en skytteställning. Foto: Bo Magnusson

Blockaden av Strömstad 1717

Address: