Dalslandseken eller Karl XIIs ek står i vägkanten av en mycket gammal väg som användes vid de svenska framryckningarna under det stora nordiska kriget. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Dalslandseken

Address:

173, 460 64 Frändefors, Sverige