Eda skanse slik den ser ut i dag. Foto: WikimediaCommons.

Felttoget mot Eda skanse

Address: