Ringeriksbygden med Norderhov kirke og prestegård skildret av C.A. Lorentzen 1790-åra. Maleriet tilhører Nasjonalmuseet for kunst.
Ringeriksbygden med Norderhov kirke og prestegård skildret av C.A. Lorentzen 1790-åra. Maleriet tilhører Nasjonalmuseet for kunst.

Kampen på Norderhov

Address:

Ringerikes Museum
3512
Norge