Karl XII vaggar Halvard och Dordis yngsta barn, sonen Engelbrecht. Illustration Carl-Martin Bergstrand, Dalslandssägner.

Karl XII och vaggan

Address: