Del av Karl XIIs väg mellan Borgilsmon och Kleven i Klevmarken. Illustration från Thure L. Langer ”Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.”
Del av Karl XIIs väg mellan Borgilsmon och Kleven i Klevmarken. Illustration från Thure L. Langer ”Carl XII:s besök i Dalsland åren 1716-1718. Klefmarksläkten och dalsländska karoliner m.m.”

Karl XIIs väg vid Klevmarken och Bergstien

Address: