Ødeleggelse av Trondheimfjordens fartøy av alle slag var høyeste prioritet for de norske styrkene. Karolinerne prøvde å finne noen fartøy til å bruke. Bilde: Alf Lännerbäck

Oberst Stiernschantz på Ytterøya

Address: