Historisk karta.
Postmästaren bodde i kvarteret Kronan Större som är markerat med en cirkel på lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750. Tomten som är markerad med ”1” är den byggnad som idag kallas Vågmästargården där prinsessan Ulrica Eleonora och Fredrik av Hessen bodde under en period våren 1716. Bilden är hämtad från Lantmäteriverkets historiska kartor.

Postmästargården i Åmål

Address: