Når nabon kommer på plyndringstokt, tror man kanskje at valget står mellom flukt og motstand. Men Tore på gården Økendal i Sokndal, valgte en finurlig utvei og klarte seg bedre enn de i gårdene rundt om. Bilde: Alf Lännerbäck
Når nabon kommer på plyndringstokt, tror man kanskje at valget står mellom flukt og motstand. Men Tore på gården Økendal i Sokndal, valgte en finurlig utvei og klarte seg bedre enn de i gårdene rundt om. Bilde: Alf Lännerbäck

Tore på Økedal

Address: